ReadSofts årsredovisning för 2013 offentliggjord

ReadSofts årsredovisning för 2013 publiceras idag på bolagets hemsida www.readsoft.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare och andra intressenter som så önskat. Årsredovisningen kommer också att delas ut vid den kommande årsstämman i Helsingborg den 28 april. 
 

Årsredovisningen finns tillgänglig på ReadSofts hemsida www.readsoft.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att distribueras till de aktieägare och andra intressenter som så önskat. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas kunna publiceras under den senare delen av april och den tryckta engelska versionen kommer att finnas tillgänglig och distribueras i början av maj. 

Årsstämma och delårsrapport för januari-mars 2014  

ReadSoft vill också passa på att hälsa aktieägare välkomna till bolagets årsstämma. Stämman arrangeras på Marina Plaza, Kungstorget 6, i Helsingborg den 28 april klockan 15.00. Samma dag presenterar ReadSoft kvartalsrapporten för perioden januari-mars 2014. Kallelsetexten finns att läsa på vår hemsida www.readsoft.se. Aktieägare som vill närvara vid stämman ska anmäla sig senast kl 16.00 den 22 april. Använd gärna vår hemsida för er anmälan.  


Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-04-07 kl 16.30. 


 

För mer information vänligen kontakta:

ReadSoft AB                                                                                                        
Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications 
Tel: 042 - 490 21 98, alt. 0708 - 37 66 77
E-mail: johan.holmqvist@readsoft.com 


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av applikationer för att automatisera affärsprocesser i molnet eller på plats. ReadSofts lösningar gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som fakturahantering, automatiserad posthantering, formulärhantering, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare, billigare processer och förbättrad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande leverantör av automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft vuxit till en världsledande koncern med verksamhet i 17 länder på sex kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap lista. För mer information, besök http://se.readsoft.com

Taggar:

Om oss

ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.