Marknadsmeddelande 280/17 - Sista dag för handel med BTA i Scandinavian Real Heart AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, HEART BTA, är den 8 november, 2017. 

Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn: HEART BTA
ISIN-kod: SE0010415265 
CFI: ESXXXX
FISN: HEART/BTA NV
Orderbok-ID: 144121

Sista handelsdag: 8 november 2017.

Stockholm den 6 november, 2017

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Bolaget utvecklar den första hjärtpumpen med två förmak och två kammare i världen med syfte att bli en permanentlösning i stället för hjärttransplantationer, ett så kallat permanent TAH (Total Artificial Heart).