Realfiction och LEGO inleder testprojekt med DeepFrame, världens största mixed reality-skärm

Realfiction Holding AB (”Realfiction”) meddelar att bolaget har installerat en av bolagets mixed reality-skärmar av typen DeepFrame vid LEGOs högkvarter i Billund, Danmark. LEGO kommer under en tvåveckorsperiod att utvärdera den patentsökta DeepFrame-plattformen, som möjliggör mixed reality (MR) utan speciella glasögon. Projektet delfinansieras av den danska statens fond för stöd till marknadsutveckling av innovativa bolag.

Den första DeepFrame-produkten på marknaden, som nyligen utsågs till ”CES 2018 Innovation Awards Honoree”, är världens största mixed reality-skärm. Den skulle exempelvis kunna göra det möjligt att uppleva LEGO-karaktärer i människostorlek som interagerar med fysiska objekt. Realfiction siktar på att implementera DeepFrame på nöjesparker, informationsplatser, museum, showrooms samt inom upplevelserelaterad detaljhandel. Det går även att utnyttja DeepFrame-plattformen i betydligt mindre tillämpningar ner till mobiltelefonstorlek.

– Det här projektet är ett viktigt erkännande för vår patentsökta DeepFrame-plattform. Projektet utgör en unik möjlighet att samarbeta med LEGO, och erhålla värdefull återkoppling från ett bolag som stimulerar kreativitet och lärande hos barn, ungdomar och vuxna över hela världen, säger Realfictions vd Clas Dyrholm.

Clas Dyrholm poängterar att huvudsyftet med projektet är att bidra till vidareutvecklingen av såväl själva DeepFrame-teknologin som bolagets upplevelseplattform.

– LEGO kommer att utvärdera DeepFrame tillsammans med viktiga målgrupper som barn och unga. De kommer sedan att dela informationen de får fram med oss så att vi kan förbättra och utveckla våra marknadsklara produkter. Detta kommer att ge oss viktiga insikter till vår vidareutveckling av plattformen, inklusive möjligheten för slutanvändare att enkelt skapa kraftfullt 3D-innehåll, säger Clas Dyrholm.

Projektet delfinansieras via ett anslag om 1,37 miljoner DKK från den danska statens fond för marknadsutveckling av innovativa bolag, Markedsmodningsfonden. Realfiction erhöll detta anslag under 2017 för ytterligare tester och utveckling av DeepFrame-plattformen genom olika initiativ. De sista initiativen kommer att slutföras under sommaren 2018.

En video som visar DeepFrame-skärmen på LEGOs huvudkontor kan nås via följande länk:

https://youtu.be/34VoB1liIH8 

För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:

Clas Dyrholm, grundare och VD

Telefon: +45 25 22 32 81

E-mail: clas@realfiction.com

www.realfiction.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018.

Om Realfiction Holding AB

Realfiction Holding ABs rörelsedrivande dotterbolag grundades i Danmark 2008 och är en ledande aktör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Bolagets första produktfamilj, Dreamoc, har sålts i över 10 000 exemplar. Den nya, patentsökta produktplattformen DeepFrame som erbjuds i form av både större och mindre mixed reality-skärmar finns tillgänglig för kunder sedan september 2017. DeepFrame möjliggör en mängd nya applikationsområden för bolag inom underhållning, tillverkning och detaljhandel. Plattformen utvecklas även för innovativa konsumentprodukter. För att göra det enkelt att använda Realfictions produkter erbjuds kompletta lösningar som kan köpas, hyras eller leasas i samarbete med ett globalt nätverk av distributörer och innehållskreatörer. Realfiction Holding AB:s aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under symbolen ”REALFI”. Aktiens ISIN-kod är SE0009920994.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar