Björn Edgren lämnar styrelsen i Realia AB (publ)

Björn Edgren lämnar styrelsen i Realia AB (publ) Björn Edgren lämnar uppdraget som styrelseledamot och ordförande i Realia AB (publ). Björn Edgrens utträde ur styrelsen sker efter det att huvudaktieägarna framställt önske-mål härom. - Styrelsearbetet har fungerat mycket bra och enda skälet för min avgång nu är att huvudägarna begärt det. I och för sig anser jag det principiellt fel att avgå under en mandatperiod, men en extra bolagsstämma, vilket vore alternativet, skulle inte fylla något reellt syfte, utan endast medföra kostna-der för bolaget, säger Björn Edgren i en kommentar. Till styrelseordförande har styrelsen idag utsett Bengt Wiberg, styrelseledamot i bolaget sedan 1995. Stockholm den 12 december 2001 Styrelsen i Realia AB Realia AB är ett fastighetsbolag med fokus på Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad, Gävle och Sundsvall. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1,1 miljon kvm . Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Realia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1989 och har 80 anställda. För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD, tel 08-441 12 01 eller Bengt Wiberg 08-758 75 39 eller 070-204 61 66. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01110/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT01110/bit0001.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Dokument & länkar