Columna Fastigheter AB (publ) byter namn till Realia AB (publ)

Columna Fastigheter AB (publ) byter namn till Realia AB (publ) Som ett led i det bud som lagts på Realia AB (publ) under namnändring till Realia Fastighets AB (publ) hölls idag klockan 13.00 en extra bolagsstämma i Columna Fastigheter AB (publ) under namnändring till Realia AB (publ). Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i följande avseenden: § 1 ändras till att lyda: "Bolagets firma är Realia AB. Bolaget är publikt (publ)." § 3 ändras till att lyda: "Bolaget skall, självt eller genom hel- eller delägda bolag, bedriva fastighetsutveckling samt uthyrning av bostäder och lokaler i egna fastigheter jämte annan därmed förenlig verksamhet." I § 12 tillägges ett nytt stycke lydande: "Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller i Botkyrka." Vidare beslutade bolagsstämman att styrelsen skulle omfatta totalt sju ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter. Omval gjordes av Göran Larsson, Thomas Hopkins, Keith Olsson, Jonas Welandson och Bertil Åberg. Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Sven-Ane Friberg och Bengt Wiberg. Joakim Bierfeldt lämnade styrelsen. Vid konstituerande styrelsemöte valdes Göran Larsson till ordförande i styrelsen. Antalet aktier efter fullföljt bud uppgår till 23 822 375. Vid konstituerande styrelsemöte valdes Göran Larsson till ordförande i styrelsen. Till ny VD utsågs Sven-Ane Friberg och till vice VD Joakim Bierfeldt. Vidare beslöts att häva avtalet om försäljningen av de direktägda fastigheterna i Bryssel till Shuttle Investments S. A. Hävningsbeslutet grundas på Shuttles interna dröjsmål. Nya kontakter kommer att tas med marknaden för att fullfölja bolagets strategi att avyttra samtliga fastigheter utomlands. Stockholm den 18 juli 2002 COLUMNA FASTIGHETER AB (publ) under namnändring till REALIA AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD, tel 08-441 12 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/19/20020719BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar