Förslag till den ordinarie bolagsstämman i Realia AB

Förslag till den ordinarie bolagsstämman i Realia AB Vid den ordinarie bolagsstämman den 3 april 2002 kommer aktieägare företrädande mer än 78 procent av samtliga röster i bolaget att till styrelseledamöter föreslå omval av Bengt Wiberg, Ingvar Hertzman, Thomas Hopkins och Sune Jussil samt nyval av Jonas Welandson. Styrelsen kommer att föreslå fortsatt bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa bolagsstämma, besluta om förvärv, nyemission och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen föreslår vidare att utdelning för räkenskapsåret 2001 lämnas med 5,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen bestäms till den 8 april 2002. Styrelsens förslag samt övriga på stämman förekommande ärenden framgår av kallelsen till bolagsstämman, vilken i enlighet med bolagsordningen offentliggjorts i annonser i Svenska Dagbladet samt Post- och Inrikes Tidningar. Stockholm den 1 mars 2002 REALIA AB Realia AB är ett fastighetsbolag med fokus på Storstockholm, Lund, Norrköping, Karlstad och Gävle. Fastighetsbeståndet uppgår till cirka 1 miljon kvm. Drygt hälften består av kommersiella lokaler. Realia är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1989 och har 90 anställda. För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, VD, tel 08-441 12 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/01/20020301BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar