Realia AB (publ) byter namn till Realia Fastighets AB (publ)

Realia AB (publ) byter namn till Realia Fastighets AB (publ) Efter det genomförda budet är Realia AB numera ett dotterbolag till Columna Fastigheter AB, vars ägarandel uppgår till 98,7 procent. Vid dagens extra bolagsstämma klockan 11.00 i Realia AB godkände bolagsstämman styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i följande avseenden: § 1 ändras till att lyda: "Bolagets firma är Realia Fastighets AB. Bolaget är publikt (publ)." I § 9 tillägges ett nytt stycke lydande: "Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller i Botkyrka." Vidare beslutade bolagsstämman att styrelsen skulle omfatta totalt tre ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter. Omval gjordes av Sven-Ane Friberg. Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Joakim Bierfeldt och Erik Turai. Ingvar Hertzman, Thomas Hopkins, Sune Jussil, Jonas Welandson och Bengt Wiberg lämnade styrelsen. Vid konstituerande styrelsemöte valdes Sven-Ane Friberg till arbetande styrelseordförande och utsågs Joakim Bierfeldt till VD. Stockholm den 18 juli 2002 REALIA AB (publ) under namnändring till REALIA FASTIGHETS AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta Sven-Ane Friberg, tel 08-441 12 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00090/wkr0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/18/20020718BIT00090/wkr0004.pdf

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera

Dokument & länkar