Systembolaget och Realia i fastighetsaffär

Realia Fastighets AB, som igår meddelade ett fastighetsförvärv värt drygt 100 miljoner kronor i Sundsvall, har nu köpt ytterligare en fastighet i centrala Sundsvall. Säljare är Systembolaget AB. Köpesumman är 28,5 miljoner kronor. De nu aktuella fastigheten ligger centralt i Sundsvall och har en 2 uthyrningsbar yta på 4.650m . Den omfattar till största delen kommersiella lokaler. Genom affären blir Systembolaget delägare i Realia. Av den samman- lagda köpeskillingen på 28,5 miljoner kr är 8,5 miljoner kr nyemitterade Realia-aktier. - Så sent som igår meddelade vi ett stort fastighetsförvärv i Sundsvall. När Realia nu gör ytterligare ett köp där, ska det ses som en bekräftelse såväl på vår ambition att fortsätta växa, som på vår strategi att ha några utvalda städer att satsa speciellt på. Systembolaget är ett välkommet nytillskott i kretsen av våra aktieägare, säger Sven-Ane Friberg, VD i Realia. - För Systembolaget, som har cirka en tredjedel av sina nära 400 butiker i egna fastigheter, stämmer denna affär med vår linje att sälja, där vi inte längre har någon butik. Därför är försäljningen till Realia bra, säger Gunnar Lindblad, fastighetsdirektör på Systembolaget. Detta är första gången som Systembolaget tar en aktiepost som dellikvid. Därför har regeringens tillstånd krävts för att kunna fullfölja affären. Den riktade emission som Realia nu gör omfattar drygt 700.000 aktier till en emissionskurs av 11,89 kr / aktie. Kassaflöde per nyemitterad aktie beräknas till 1, 41 kr / aktie. Motsvarande siffra för hela aktiestocken vid utgången av 1997 var 1,26 kr / aktie. Realia räknar med en positiv resultateffekt av affären. Stockholm den 3 juli 1998 För vidare information kontakta gärna: Rolf L Nordström, ordförande Realia tel: 070 629 05 94 Sven-Ane Friberg, VD Realia tel: 08 441 12 01 Gunnar Lindblad, Systembolaget tel: 08 789 35 00

Om oss

Realias affärsidé är att äga och förvalta fastigheter. Företaget är främst inriktat på bostäder som geografiskt är belägna från Storstockholm i söder och norrut. (Källa: http://www.delphi.se )

Prenumerera