Förändring av det totala antalet aktier och röster i Recipharm AB (publ)

Antalet aktier i Recipharm AB (publ) (”Recipharm”) uppgår per den 29 juni 2018 till 67 775 793 aktier, fördelat på 15 222 858 aktier av serie A, 52 182 935 aktier av serie B och 370 000 aktier av serie D. Det totala antalet röster i Recipharm uppgår per den 29 juni 2018 till 204 781 515.

Som Recipharm tidigare offentliggjort är ökningen av antalet aktier och röster i Recipharm föranledd av en kontantemission av 4 000 000 aktier av serie B som tillförde Recipharm SEK 508 miljoner före emissionskostnader och en apportemission om 558 261 aktier av serie B med ett apportvärde om cirka SEK 71,6 miljoner.

För mer information vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Karl Lindström, CFO, telefon: 08 602 53 11, ir@recipharm.com

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 08:00 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com