Recipharm expanderar inom inhalationsprodukter genom förvärv i Storbritannien från Sanofi för 45 miljoner pund

Förvärvet i sammandrag

 • Den förvärvade rörelsen innebär en uppskalning av Recipharms verksamhet och ger tillgång till nya kunder och specialiserad teknologi med högre marginaler
 • För de senaste tolv månaderna per mars 2018 uppgick proforma konsoliderade intäkter till 6 113 miljoner kronor, en ökning med 10,8%, och EBITDA till 920 miljoner kronor, en ökning med 12,2%
 • För de senaste tolv månaderna per mars 2018 hade verksamheten proforma-intäkter på 51 miljoner pund3 (597 miljoner kronor1) och proforma-EBITDA2 på 8,5 miljoner pund (100 miljoner kronor1)
 • Förväntad tillväxt uppgår till 7–11% per år från 2019 3
 • Recipharm kommer att förvärva tillgångarna och verksamheten för en köpesumma på 45 miljoner pund (527 miljoner kronor1). Ytterligare belopp kan komma att betalas ut under 2020 och 2021, om verksamheten utvecklas bättre än väntat
 • Transaktionen förväntas ge ökad EBITDA-marginal och vinst per aktie redan från första kvartalet 2019

Förvärvet av Sanofis tillverkningsanläggning och verksamhet i Holmes Chapel ger Recipharm en gedigen plattform för att ytterligare dra fördel av den växande marknaden för inhalationsläkemedel. Det tillför kapacitet för kommersiell tillverkning och kompletterar de tjänster som Recipharms utvecklingsanläggning för inhalationsprodukter i USA redan erbjuder.

Thomas Eldered, VD för Recipharm, säger: “Holmes Chapel ger Recipharm en perfekt möjlighet att snabbare få ut sitt erbjudande med nya inhalationsprodukter till kunderna. Vi är ett framgångsrikt CMO-företag med många kunder och ser fram emot nya uppdrag för Holmes Chapel, inte minst från vår växande utvecklingsverksamhet. Behandlingar för astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ökar i snabb takt och vi ser många möjligheter. Den erfarna ledningsgruppen och personalen har redan lyckats attrahera nya kunder och vi ser fram emot att bygga vidare på detta från den välskötta anläggningen”.

Bakgrund för transaktionen 

 • Marknad

      –    Attraktiv slutmarknad – marknaden för inhalationsläkemedel har en högre tillväxttakt och större lönsamhet för CMO-företag jämfört med den generella CMO-marknaden
      –    Marknadstillväxten drivs främst av den ökade incidensen för astma och KOL
      –    Den komplexa tillverkningsprocessen för inhalatorer medför betydande inträdesbarriärer

 • Förstärkt erbjudande

      –    Tillför ny kapacitet för koncernen inom en attraktiv teknologi
      –    Ger differentiering från konkurrenter
      –    Kompletterar befintlig utvecklingskapacitet

 • Starka kundrelationer

      –    Ledande kundbas, inklusive stora läkemedelsbolag
      –    Tillverkar ett antal nylanserade produkter i tillväxtfasen
      –    Stor potential att utvidga relationer

 • Operativa fördelar

      –    Välskött anläggning med stark ledning och personal
      –    Geografiskt nära Recipharms andra anläggning i Storbritannien, vilket ger potentiella operativa synergier

 • Attraktiva finanser

      –    Ökar tillväxten, marginalen och vinst per aktie
      –    Starkt kassaflöde

Om Sanofi Holmes Chapel

Holmes Chapels tillverkningsanläggning ligger i närheten av Manchester och är en av de ledande anläggningarna i sitt slag i Europa som tillhandahåller CMO-tillverkningstjänster. Flera kunder nyttjar anläggningen och flera olika produkter tillverkas, varav några fortfarande befinner sig i lanseringsfasen. En av kunderna är Vectura Group plc, för vars räkning flutiform® tillverkas. Som ett led i transaktionen har Sanofi också ingått ett långsiktigt leveransavtal för de produkter som tillverkas på anläggningen idag.

De teknologier som främst används hos Holmes Chapel är dosinhalatorer och nässprayer. På anläggningen finns också teknik för pulverinhalatorer.

Hela anläggningen omfattar 125 000 m2 och sysselsätter mer än 450 specialiserade medarbetare.

Övrig finansiell information

 • Köpesumman för tillgångarna och verksamheten är 45 miljoner pund (527 miljoner kronor1) på en skuld- och kontantfri basis och ska betalas när köpet fullföljs. Sanofi Holmes Chapel preliminära nettoskuldsättning uppgår till 47 miljoner kronor1
 • Utbetalning av tilläggsköpeskillingar (upp till 9 miljoner pund totalt) kan göras under 2020 och 2021, om verksamheten utvecklas bättre än väntat
 • Visst rörelsekapital, som fastställs när köpet fullföljs, kommer att förvärvas och betalas mellan sex och 12 månader efter tillträdet
 • Transaktionskostnader som påverkar rörelsevinsten beräknas uppgå till cirka 21 miljoner kronor
 • Transaktionen beräknas vara slutförd under fjärde kvartalet 2018 efter att licenser och tillstånd har beviljats

1/ Valutakurs SEK/GBP 11,71
2/ Proforma-EBITDA för de senaste tolv månaderna per mars 2018, justerat för engångsposter
3/ Företagets uppskattning, baserat på due diligence

Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 14 juni kl 10:00 där VD Thomas Eldered presenterar transaktionen samt svarar på frågor.

För att delta i webbkonferensen, vänligen använd länk nedan:
https://webinars.on24.com/EMEA/RecipharmWebcast 

Frågor kan ställas genom att ringa nedan telefonnummer eller genom att skriva din fråga i frågefältet under själva webbkonferensen. Önskar man inte ställa en fråga via telefon räcker det med att logga in via länken ovan.

From Sweden: +46 8 566 426 51
From the UK: +44 333 300 08 04
From the USA: +1 631 913 14 22

Pin code for participants:
94455236#

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10
Mark Quick, Executive Vice President Corporate Development, telefon: +44 7785 387 583 ir@recipharm.com 

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 17.31.


Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

I samband med förvärvet har Recipharm anlitat Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Hurst Corporate Finance, Rambaud - Le Goater och Turner Parkinson LLP som rådgivare.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Citat

Holmes Chapel ger Recipharm en perfekt möjlighet att snabbare få ut sitt erbjudande med nya inhalationsprodukter till kunderna. Vi är ett framgångsrikt CMO-företag med många kunder och ser fram emot nya uppdrag för Holmes Chapel, inte minst från vår växande utvecklingsverksamhet. Behandlingar för astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ökar i snabb takt och vi ser många möjligheter. Den erfarna ledningsgruppen och personalen har redan lyckats attrahera nya kunder och vi ser fram emot att bygga vidare på detta från den välskötta anläggningen.
Thomas Eldered, VD för Recipharm