Recipharm gör strategisk investering i Synthonics och tecknar samtidigt nytt samarbetsavtal med bolaget

Recipharm tillkännager idag att bolaget förvärvat preferensaktier till ett värde av 2 miljoner US-dollar i Synthonics Inc.

Ytterligare ett förvärv av aktier till ett värde av 2 miljoner dollar kommer att ske när Synthonics uppnår vissa milstolpar, vilket förväntas ske under 2016.  Dessutom har Synthonics och Recipharm ingått ett så kallat Joint Development Agreement – avtal om gemensam utveckling – som ger Synthonics tillgång till Recipharms expertis inom läkemedelsutveckling, marknadsföring och tillverkning i utbyte mot en royaltybetalning för vissa av Synthonics utvecklingsprojekt. Synthonics har utvecklat en unik läkemedelsadministrationsteknik för metallkoordinering av farmaceutiska aktiva substanser, sk API:er. I samband med investeringen har Carl-Johan Spak från Recipharm valts in i Synthonics styrelse. 

Ken Slepicka, Synthonics VD, kommenterar affären: ”Vi på Synthonics är glada över att utöka samarbetet med Recipharm för att underlätta att lovande molekyler hamnar på marknaden. Vi är imponerade av Recipharms formulerings- och utvecklingsteam och räknar med att detta avtal och ekonomiska tillskott hjälper oss att omvandla flera av våra nuvarande projekt till kommersiella produkter.”

I en kommentar säger Recipharms Carl-Johan Spak, Executive Vice President, Technology and Development: ”Den här affären stärker vår närvaro i USA och bygger vidare på vårt befintliga samarbetsavtal med Synthonics. Dessutom ger den oss tillfälle att ta del av framgången av Synthonics metallkoordineringsteknologi, som vi menar kommer att utgöra ett attraktivt och kostnadseffektivt sätt att skapa patenterbara läkemedel och som kan hantera svåra utmaningar inom läkemedelsabsorption och administration. Vi anser att samarbetet kommer att förstärka våra möjligheter att erbjuda kunderna intressanta lösningar vad gäller administrationen av läkemedel.”

För mer information besök www.recipharm.com eller kontakta:

Thomas Eldered, VD Recipharm, thomas.eldered@recipharm.com, + 46 8 6025210
Carl-Johan Spak, EVP Development & Technology, carl-johan.spak@recipharm.com,
+46 8 6025 313
Ken Slepicka, VD Synthonics, kslepicka@synthonicsinc.com, +1 708-209-1907

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2015 kl 10:00 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 2 200 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 400 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 3,3 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på NASDAQ Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida: www.recipharm.com  

Om Synthonics
Synthonics Inc är ett specialiserat läkemedelsföretag som inriktar sig på att upptäcka, utveckla och licensiera patenterade läkemedel (metallkoordinerade läkemedel, även kallade MPC:er) som bygger på bolagets egenutvecklade metallkoordineringskemi. MPC:er har en djupgående effekt på en rad farmakokinetiska parametrar såsom förbättrad absorption, minskad toxicitet, mer tillförlitlig dosering, modifierad frisättning och målstyrd administration. 

Mer information finns på  www.synthonicsinc.com  

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00, Fax 46 8 81 87 03
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Den här affären stärker vår närvaro i USA och bygger vidare på vårt befintliga samarbetsavtal med Synthonics. Dessutom ger den oss tillfälle att ta del av framgången av Synthonics metallkoordineringsteknologi, som vi menar kommer att utgöra ett attraktivt och kostnadseffektivt sätt att skapa patenterbara läkemedel och som kan hantera svåra utmaningar inom läkemedelsabsorption och administration.
Carl-Johan Spak
Vi på Synthonics är glada över att utöka samarbetet med Recipharm för att underlätta att lovande molekyler hamnar på marknaden. Vi är imponerade av Recipharms formulerings- och utvecklingsteam och räknar med att detta avtal och ekonomiska tillskott hjälper oss att omvandla flera av våra nuvarande projekt till kommersiella produkter.
Ken Slepicka