Recipharm investerar i förberedelser inför Brexit

Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), har skapat en särskild arbetsgrupp som ska hantera de potentiella konsekvenser som Brexit kan få för företaget.

Det är mindre än ett år kvar tills Storbritannien lämnar EU och Recipharm, som har huvudkontor i Sverige, fokuserar nu på att hantera övergången så att verksamheten och kunderna påverkas så lite som möjligt.

Genom att skapa en intern ’Brexit-grupp’ kan Recipharm prioritera förberedelser och investera i nödvändig kapacitet och utrustning på sina anläggningar i Storbritannien och Europa. På så sätt kan verksamheten fungera smidigt också efter mars 2019.

Thomas Beck, Senior Vice President för Quality Management inom Recipharm, kommenterar: “Många intressenter inom läkemedelsindustrin arbetar för en “mjuk” Brexit, men det finns även en risk för att lagstiftningsmiljön blir betydligt mer komplex om det istället blir en “hård” Brexit. Därför förbereder vi oss nu för alla eventualiteter.”

“Recipharms närvaro i både Storbritannien och Kontinentaleuropa innebär att vi är väl positionerade för att stödja våra kunder efter Brexit. Tack vare att vi har många anläggningar runt om i världen har vi erfarenhet att effektivisera processer över landsgränser och även av att hantera importer från tredje part till Europa."

För att stärka organisationen inför Brexit har Recipharm planer på att rekrytera personal i laboratorieverksamhet och inom det regulatoriska området för att möta de ökade kraven på analys och kontroll inför frisläppande av produkter.

Thomas säger: “Brexit kan komma att ställa krav på ytterligare resurser. Vi har fokus på att säkerställa att vårt team är rustat för att hantera de potentiella utmaningarna så att våra kunder fortsatt erhåller samma servicenivå. Vi förväntar oss också en ökad efterfrågan på tillverkningstjänster från brittiska företag som vill leverera till Europa, och vi förbereder oss på att möta denna efterfrågan.”

”Vi är övertygade om att utmaningen måste mötas på ett pragmatiskt sätt och har samarbetat med både den europeiska läkemedelsmyndigheten och relevanta politiker för att förmedla budskapet att de finstilta detaljerna när det gäller Brexit och konsekvenserna för vår bransch måste diskuteras som en prioriterad fråga.”

Recipharm betjänar drygt 450 kunder från utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Tyskland, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA.

Kontaktinformation
Thomas Beck, SVP Quality Management, thomas.beck@recipharm.com, 08 6024 680 

För mediaförfrågningar Kate Hindhaugh at ramarketing: kate@ramarketingpr.com, +44 191 222 1242, www.ramarketingpr.com, Twitter: @ramarketingpr, Facebook: /ramarketingpr, Linkedin: /ramarketing
 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Citat

Recipharms närvaro i både Storbritannien och Kontinentaleuropa innebär att vi är väl positionerade för att stödja våra kunder efter Brexit. Tack vare att vi har många anläggningar runt om i världen har vi erfarenhet att effektivisera processer över landsgränser och även av att hantera importer från tredje part till Europa. Brexit kan komma att ställa krav på ytterligare resurser. Vi har fokus på att säkerställa att vårt team är rustat för att hantera de potentiella utmaningarna så att våra kunder fortsatt erhåller samma servicenivå. Vi förväntar oss också en ökad efterfrågan på tillverkningstjänster från brittiska företag som vill leverera till Europa, och vi förbereder oss på att möta denna efterfrågan.
Thomas Beck, Senior Vice President för Quality Management inom Recipharm