Recipharm säkrar finansiering för fortsatt tillväxt

Recipharm ingick i dag ett nytt femårigt låneavtal på 1 500 miljoner kronor med tre av Skandinaviens största banker; DNB, Handelsbanken och Swedbank.

Den revolverande kreditfaciliteten på 1 500 miljoner kronor kommer att tillföra ytterligare medel för att kunna genomföra planerna för företagets framtida expansion. Vid slutet av det andra kvartalet 2014 uppgick Recipharms likvida medel till 838 miljoner kronor. Den nya krediten på 1 500 miljoner kronor kommer att ersätta befintliga tillgängliga lån och krediter på 604 miljoner kronor, som vid slutet av det andra kvartalet var utnyttjade med 433 miljoner kronor, och kommer att nyttjas i takt med att behoven uppstår.

Thomas Eldered, VD Recipham AB (publ): ”Den nya finansieringen är en viktig del i att uppnå vårt mål om att fördubbla försäljningen inom fem år. Den kommer att förbättra våra möjligheter att växa och vi letar kontinuerligt efter nya affärsmöjligheter som kan ge oss tillgång till nya marknader, nya intressanta teknologier och samarbeten. Vi får också möjlighet att bygga upp starka relationer med våra kunder i läkemedelssektorn genom att förse dem med lösningar som tillför mervärde.”

Setterwalls agerade legal rådgivare och AGL finansiell rådgivare åt Recipharm i denna transaktion.

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Björn Westberg, CFO, bjorn.westberg@recipharm.com, telefon: +46 8 602 46 20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2014 kl 14:00 CET.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin med säte i Sverige och har cirka 1 500 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar för närvarande omkring 200 olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 2,1 miljarder SEK och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Spanien med huvudkontor i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (ticker RECI B) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. 

För ytterligare information om Recipharm och våra tjänster, vänligen besök www.recipharm.com
.

Recipharm AB (publ) Org. nr 556498-8425
Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro Telefon 46 8 602 52 00
Fax 46 8 81 87 03, www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,4 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Den nya finansieringen är en viktig del i att uppnå vårt mål om att fördubbla försäljningen inom fem år.
Thomas Eldered