Recipharm säljer rättigheterna till sin ThyroSafe®-produkt

Recipharm meddelar idag att företaget har undertecknat och slutit ett avtal med SERB SA (“SERB”) om en försäljning av rättigheterna till kaliumjodidprodukten ThyroSafe®– USA omfattas dock inte. Den totala köpesumman uppgår till 9,5 miljoner euro (SEK 97 miljoner), varav 5,9 miljoner ska betalas när köpet fullföljs. Ytterligare en betalning på 3,6 miljoner euro görs i ett senare skede, förutsatt att vissa milstolpar för produktutveckling uppnås. SERB kommer enligt avtalet att ha en option om att köpa de amerikanska rättigheterna i ett senare skede.

SERB har samtidigt ingått ett långsiktigt tillverkningsavtal med Recipharm om leverans av produkten. Recipharm kommer fortsatt att använda sina specialkunskaper inom tillverkning för att förse marknaden med en mycket viktig produkt. Samtidigt kan SERB, som är specialiserat inom akutläkemedel, vidareutveckla marknaden för ThyroSafe®så att produkten kan nå sin potential som en produkt i världsklass för förebyggande av följderna av exponering för strålning.

Carl-Johan Spak, Executive Vice President hos Recipharm, säger: ”Vi är mycket nöjda med att ha slutit det här avtalet med SERB, då vi anser att de har en betydligt bättre position för att maximera potentialen hos ThyroSafe®och kan inkludera den i sin portfölj med akutprodukter. Många länder lagrar kaliumjodidprodukter för att kunna använda dem som en förebyggande åtgärd vid händelse av plötslig exponering för strålning, men det finns fortfarande länder som inte har vidtagit tillräckliga åtgärder på det här området. Jag är övertygad om att SERB kommer att kunna öka försäljningen. Vi är också mycket glada att vi kan fortsätta erbjuda våra specialkunskaper vad gäller tillverkningen av ThyroSafe®” under lång tid framöver.

Jeremie Urbain, ordförande för SERB, säger: ”Med våra goda kunskaper om marknaden för akutläkemedel har vi en perfekt position för att få ThyroSafe®att växa och utvecklas. Vi är mycket nöjda med att Recipharm långsiktigt kommer att fortsätta leverera till oss och ser fram emot att vidareutveckla vårt partnerskap”. 

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com eller kontakta:
Thomas Eldered, VD, 08 602 52 10
Carl-Johan Spak, Executive Vice President, 08 602 53 13 

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018 kl. 11:30.


Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Om SERB 
SERB är en europeisk specialläkemedelskoncern med fokus på receptbelagda läkemedel för sällsynta och livshotande sjukdomar. Huvudkontoret ligger i Belgien. SERB har en omsättning på 65 miljoner euro i cirka 80 länder, med stark europeisk närvaro genom verksamhetskontor i Bryssel, Paris, London och Luxemburg samt en växande närvaro i USA. Efter strategiska förvärv och riktad utveckling har SERB lyckats etablera en enhetlig läkemedelsportfölj med fokus på specialiserade nischläkemedel för att säkerställa kontinuerlig tillgänglighet för livräddande läkemedel och tillgodose medicinska behov som i övrigt inte uppfylls.  

Mer information finns på https://serb.eu/ 

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Citat

Vi är mycket nöjda med att ha slutit det här avtalet med SERB, då vi anser att de har en betydligt bättre position för att maximera potentialen hos ThyroSafe® och kan inkludera den i sin portfölj med akutprodukter. Många länder lagrar kaliumjodidprodukter för att kunna använda dem som en förebyggande åtgärd vid händelse av plötslig exponering för strålning, men det finns fortfarande länder som inte har vidtagit tillräckliga åtgärder på det här området. Jag är övertygad om att SERB kommer att kunna öka försäljningen. Vi är också mycket glada att vi kan fortsätta erbjuda våra specialkunskaper vad gäller tillverkningen av ThyroSafe®.
Carl-Johan Spak, Executive Vice President hos Recipharm