Recipharm utser Henrik Stenqvist till ny Chief Financial Officer

Recipharm AB meddelar idag att bolaget har utsett Henrik Stenqvist till ny Executive Vice President och Chief Financial Officer. Han börjar sin tjänst den 24 april 2017 och kommer att arbeta på bolagets huvudkontor i Stockholm och rapportera direkt till VD Thomas Eldered.

Henrik Stenqvist bidrar med 24 års erfarenhet inom internationell finansiell ledning och administration. Han kommer närmast från rollen som CFO för Meda-koncernen och har tidigare haft liknande ledande roller i läkemedelsindustrin. Henrik har en civilekonomexamen från Linköpings Universitet.

Thomas Eldered säger ”Jag är glad att kunna välkomna Henrik till Recipharm, hans omfattande erfarenhet och kunskap inom ekonomi, finans och strategisk affärsutveckling från läkemedelsindustrin är av stor vikt för bolagets fortsatta tillväxt.”

Henrik Stenqvist säger "I min nya roll som CFO i Recipharm ser jag fram emot att bidra till den fortsatta framgången för detta ledande företag.”
 

Kontaktinformation
Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 07.45.
 

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är glad att kunna välkomna Henrik till Recipharm, hans omfattande erfarenhet och kunskap inom ekonomi, finans och strategisk affärsutveckling från läkemedelsindustrin är av stor vikt för bolagets fortsatta tillväxt.
Thomas Eldered, VD
I min nya roll som CFO i Recipharm ser jag fram emot att bidra till den fortsatta framgången för detta ledande företag.
Henrik Stenqvist