Recipharm utser Key Account Director för Europa

Det är med stor glädje som Recipharm tillkännager att bolaget utsett Anke Mollowitz till Key Account Director för Europa.

Anke blir en del i Business Management-teamet och kommer att ansvara för samordning av kundhantering och kommersiella aspekter samt arbeta med att utveckla relationerna med utvalda europeiska kunder.

Den nya rollen förstärker Recipharms försäljningsorganisation och är ännu ett steg i riktning mot att proaktivt bygga upp kundnätverk, utveckla en djupare förståelse för kundernas verksamheter och initiera nya affärsmöjligheter för koncernen.

Efter att ha utbildat sig till översättare och tolk arbetade Anke i drygt 13 år med försäljning i ett företag som tillverkar maskiner för träindustrin. 2005 kom hon till Haupt Pharma Wülfing GmbH, ett företag som sedan 2014 ingår i Aenovakoncernen. Sedan hon arbetat i några år som säljare och projektledare fick hon 2013 rollen som Head of Customer Service. Anke ansvarade bland annat för Haupts förvärv och affärsutveckling.  I mars 2015 blev hon – vid sidan av sina andra uppgifter – en del av företagets försäljningsteam. Hon var första kontaktperson för ett antal nyckelkunder i syfte att förstärka den befintliga verksamheten och generera nya affärsmöjligheter för samtliga anläggningar i koncernen.

Kenth Berg, VP Business Management, kommenterar utnämningen: ”Jag är mycket glad över att Anke Mollowitz kommer att förstärka Vårt Business Management-team. Hennes omfattande kunskaper om och erfarenheter av CDMO–branschen blir mycket värdefulla i vårt arbete med att utveckla kundrelationerna.”

Kontaktinformation:

Kenth Berg, VP Business Management, kenth.berg@recipharm.com, + 46 8 602 52 00
Anke Mollowitz, Key Account Director, anke.mollowitz@recipharm.com, +49 151 42 48 92 13

För mediafrågor hänvisas till Tristan Jervis eller Alex Heeley på De Facto Communications:
t.jervis@defacto.com respektive a.heeley@defacto.com, +44 207 861 3019/3043.

Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425
Adress Lagervägen 7, 136 50 Jordbro, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00, Fax 46 8 81 87 03
www.recipharm.com

Taggar:

Om oss

Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings¬anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är mycket glad över att Anke Mollowitz kommer att förstärka Vårt Business Management-team. Hennes omfattande kunskaper om och erfarenheter av CDMO–branschen blir mycket värdefulla i vårt arbete med att utveckla kundrelationerna.
Kenth Berg, VP Business Management