Europeiska Kommissionen godkänner inte slutrapport inom EU Life+-programmet

Recyctec Holding AB (”Recyctec”) meddelar idag, den 2 juni 2017, att bolaget har erhållit besked från den Europeiska Kommissionen att inlämnad slutrapport inom EU Life+-programmet inte godkänns. Återbetalning av redan erhållit stöd om 246 420 (cirka 2 350 000 SEK) kan bli aktuell.

EU-bidraget, där beslutet kommunicerades i juli månad 2013, har inneburit att bolaget kunnat färdigställa ny produktionshall samt slutsteget i produktionen och därmed kunnat koncentrera upp renad glykol storskaligt. Styrelsen har i augusti månad 2016 meddelat att slutrapport för bidraget från EU Life+-programmet lämnats in. Vid detta tillfälle i augusti 2016 kommunicerades att bolaget redan erhållit 40 procent av det beslutade stödet om totalt € 616 050 och att vid godkännande av slutrapporten kan resterande 60 procent erhållas. Bolaget kommunicerade också vid detta tillfälle att Europeiska Kommissionens beslutsprocess tar vid och att utfallet skall kommuniceras när beslut erhållits. Beslut har nu erhållits varmed Europeiska Kommissionen har meddelat att ytterligare stöd ej kommer att utbetalas samt att återbetalning av redan utbetalat stöd kan bli aktuellt.

Bolaget har en dialog med Europeiska Kommissionen för att få klargjort bakgrund och detaljer bakom beslutet. Utfallet av dialogen ger underlag för styrelsens agerande härnäst, där alla legala möjligheter kommer att utrönas. Då merparten av stödet har reducerat anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde innebär beskedet  endast marginell resultatpåverkan. Blir utfallet negativt påverkas kassaflödet med hela det återkrävda beloppet.

Göran Ahlqvist, VD för Recyctec, kommentererar

”Vi tittar just nu på alla legala möjligheter kring att hantera beslutet. Vi bedömer att Recyctec genom den nyemission som nyligen avslutades står finansiellt starka att hantera en eventuell återbetalning och att detta beslut inte påverkar Recyctecs offensiva marknadssatsningar som kommer fortsätta i planerad takt.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Ahlquist, VD                        Carl Knutsson, CFO

E-post: info@recyctec.se             E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0760 – 21 73 88                      Tel: 0708 – 55 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 15.00 CET.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar