Förlängd tid för inbetalning av emissionslikvid

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på Spotlight Market, meddelar att styrelsen har förlängt tiden för betalning, av den på årsstämman beslutad riktade nyemissionen, till den 6 juni 2018.

Styrelsen för Bolaget har fattat beslut om att förlänga tiden för betalning av den pågående riktade nyemissionen till den 6 juni 2018. Styrelsen meddelade den 9 maj 2018 att emissionen hade övertecknats. Deltagare i emissionen har också kommunicerats den 9 maj 2018. Beslut av den riktade nyemissionen fattades den 24 april 2018, och godkändes formellt på årsstämman den 30 maj 2018. Formell tilldelning har skett av styrelsen efter årsstämmans beslut. Bolaget har tidigare kommunicerat betalning till den 1 juni 2018.

16 000 000 B-aktier har tecknats med kursen 0,50 kronor per aktie vilket har gett beloppet 8 000 000 kronor (maximalt antal och belopp exklusive överteckning).

För fullständiga emissionsvillkor hänvisas till pressmeddelande från den 24 april 2018, den 9 maj 2018 och bokslutskommunikén den 31 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12


Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018.


Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. 

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar