Första månaden 2016 går igång med en rivstart

Efter ledigheterna inleds 2016 och första kvartalet med en glädjande rivstart.

Recyctec har utleverans av glykolkoncentrat om 17 000 liter, dessutom har vår första order av vår färdigblandade "EarthCare Glycol" kommit, vilken omfattar 7 000 liter. I höstas tog Recyctec det strategiska beslutet att framöver även sälja den renade glykolen färdigblandad i egen regi samt genom särskilt utvalda distributionskanaler inom EU. Marknadsföringen som redan startat beräknas ge fullt genomslag under tidig vår 2016. Försäljningsfokus ligger på produktsegmenten värme, kyla och ventilation. 

Göran Ahlquist kommenterar;
– Vi uppskattar den totala volymen inom dessa segment till ett antal miljoner liter glykol varje år. Många fastighetsägare strävar efter att miljöanpassa verksamheten och då är vår unika återanvändbara glykol det naturliga valet. Dessutom blir våra marginaler ännu bättre samtidigt som omläggningen endast kommer att medföra begränsade direkta merkostnader.

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:
Göran Ahlquist, VD
E-post: goran.ahlquist@recyctec.se
Telefon: 076-021 73 88

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar