Förtydligande avseende Crystal India

Med anledning av intervju med Recyctec Holding AB:s VD Göran Ahlqvist publicerad av FinWire AB den 11 november 2015 delges härmed ett förtydligande.

Recyctec för sedan en tid tillbaka förhandlingar med det indiska företaget Crystal India avseende eventuellt avtal rörande köp av Recyctecs processteg, support och licensiering. Som VD i Recyctec Holding AB vill jag härmed förtydliga att det är just förhandlingar och därmed är inga avtal ännu signerade, i övrigt finns inga synpunkter på artikeln (http://www.aktietorget.se/finwire/NewsItem.aspx?guid=FWS00087ED).

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:

Göran Ahlquist, VD

E-post: goran.ahlquist@recyctec.se

Telefon: 076-021 73 88

Recyctec Holding AB, 556890-0111, har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna använd glykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas.

Taggar:

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar