Handlingar till extra stämma den 22 september 2017 tillgängliga på bolagets hemsida

Recyctec Holding AB meddelar att underlag och fullmakter till sen tidigare redan kallad extra stämma den 22 september 2017 nu finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.recyctec.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se           E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                   Tel: 0708-55 79 12

­

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar