Marknadsmeddelande 145/18 – Recyctec Holding AB flyttas från Observationslistan

Av anledning angiven i dagens pressmeddelande den 11 juni 2018, har Spotlight Stock Market beslutat att återföra bolagets aktie till Spotlights ordinarie lista.

Aktien har varit listad på Spotlights Observationslista sedan den 24 november 2017.

Information om aktien:
Kortnamn: RECY B
ISIN-kod: SE0004869808
Orderboks-ID: 411G
CFI: ESVUFR
FISN: RECYCTEC/ SH B
Org. Nr: 556890-0111
LEI: 549300Y1U3O6FRWNOU94


Stockholm den 11 juni 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.