Marknadsuppdatering april 2018

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar i sin marknadsuppdatering för april månad en ökande  försäljning. Omsättningen för mars överstiger 1 MSEK och för kvartal 1 uppgår försäljningen till 2,6 MSEK.  

Mars med fortsatt försäljning klart över 1 MSEK

 Bolaget ser en fortsatt positiv trend för försäljningen och under mars uppnåddes en försäljning på 1,1 MSEK. Detta innebär att Bolaget under kvartal 1 uppnår en försäljning på 2,6 MSEK, vilket är något högre än tidigare lämnad prognos för kvartalet om 2,3 MSEK. Bolaget siktar nu på att nå en försäljning på 3,5 MSEK som är vårt mål kvartal 2, som också tidigare kommunicerats.

Produktionen ligger stabilt på 100 ton renad glykol i månaden vilket är positivt och en förutsättning för att vi ska nå våra mål. Arbetet med att öka både volymer och antalet intressenter som levererar använd glykol pågår med full styrka.

Intressant applikationsområde

 Recyctec ser ett ökat intresse från flygplatser för deras hantering av deicing (avisning), där Recyctec kan vara en intressant partner. Vi är övertygade om att vi kan bidra i denna hantering och lyfta värdet på den inkommande glykolen.

Omvärlden-Riksdagen

Recyctec följer med stort intresse beredningen av den motion som riksdagsledamot Mats Green har lagt i Miljö- och Jordbruksutskottet som syftar till att glykol ska återvinnas då det produceras av en ändlig resurs. Beslut tas den 25 april i riksdagen. Citat ur inledningen i motionen: ”I Sverige finns idag inget krav på återvinning av det brett använda ämnet glykol, vilket får betecknas som anmärkningsvärt då det nu i Sverige och Jönköping finns en världsunik metod och anläggning för både återvinning och rening av använd glykol.”

Kommentar av VD Niklas Ekman

-          Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om, säger Bolagets VD Niklas Ekman. Paketering av erbjudandet med ett helhetskoncept med effektiv insamling och sen direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Hela organisationen jobbar målinriktat på att nå lönsamhet, säger avslutningsvis Niklas Ekman, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2018.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera