Marknadsuppdatering juli 2018

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar i sin marknadsuppdatering i juli månad en fortsatt stabil produktion och försäljning. Omsättningen för juni månad uppgick till 1,1 MSEK och för kvartalet uppgick omsättningen till 3,2 MSEK. 

Försäljning i juni och kvartal 2

Bolaget har under juni uppnått en försäljning på 1,1 MSEK vilket innebär att försäljningen ligger på samma nivå som under tidigare månader 2018. Dock når bolaget inte riktigt tidigare kommunicerad målsättning för Q2 om 3,5 MSEK. Denna försäljning ligger på en jämn nivå under det första halvåret och den har till största del bestått av Teknisk Glykol.

Kunder-Produkter

Recyctec har under juni månad utökat sitt sortiment hos Ahlsell med fler EarthCare-produkter inom värme-kyla-segmentet och kommer att under juli-augusti att introducera fordonsglykol.

Produktionen

Produktionstakten i fabriken ligger på ca 100 ton renad glykol i månaden, vilket är en förutsättning för en fortsatt stabil och positiv utveckling. Under juni och maj har bolaget tappat ett antal produktionsdagar kopplade till ett mindre produktionsproblem, som nu är åtgärdat, samt de första provkörningarna inför uppgraderingen av produktionsanläggningen. Bolaget har trots detta kunnat leverera en försäljning i linje med tidigare målsättning.

Mottagning av använd glykol

Vårt fortsatta arbete med insamlingen av använd glykol innebär att vi nu är aktiva mot bildemonterare, fastighetsbranschen, flygplatser och återvinningsföretag. Under juni har våra mängder använd glykol från flygplatser i Sverige ökat. Vi ser fram emot att, efter uppgraderingen av anläggningen, kunna ta emot ett ännu bredare spektra av Använd Glykol.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2018.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas.

Recyctec tar i mot använd glykol som annars blir skickad till förbränning eller blir utsläppt i naturen. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar