Marknadsuppdatering juni 2018

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar i sin marknadsuppdatering i juni månad en fortsatt stabil produktion och försäljning. Omsättningen för maj uppgick till 0,9 MSEK. Ackumulerat för 2018 uppgår nu omsättningen till 4,7 MSEK, att jämföra med 4,0 MSEK för helåret 2017.

Försäljning

Omsättningen uppgick för månaden till 923 kSEK, vilket till största delen är försäljning av Teknisk Glykol.

Produktionen

Produktionstakten i fabriken ligger på ca 100 ton renad glykol i månaden. Bolaget förbereder en uppgradering av fabriken för att kunna ta emot använd glykol från ett bredare spektra av kunder. Uppgraderingen är planlagd att implementeras under kvartal 4 i år.

Ny styrelse

Bolaget har, efter inval vid årsstämman den 30 maj 2018, nu en styrelse med gedigna erfarenheter inom ekonomi, finansiering, marknadsföring och försäljning, inköp och råvaruanskaffning samt inom teknologi och kemi.  Den nya styrelsen har därmed en lämplig sammansättning för att kunna stödja och driva bolagets utveckling från en intressant start-up till en bärkraftig och lönsam verksamhet inom cirkulär ekonomi.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO

E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5  juni 2018.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas.

Recyctec tar i mot använd glykol som annars blir skickad till förbränning eller blir utsläppt i naturen. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar