Marknadsuppdatering maj 2018

Styrelsen för Recyctec Holding AB (publ.) meddelar i sin marknadsuppdatering i maj en fortsatt stabil försäljningstillväxt för april månad. Omsättningen för april överstiger 1 MSEK och bolaget har per idag under 2018 sålt för samma summa som hela 2017.  

Idag, den 11 maj uppnår bolaget hela 2017 års försäljning om 4,0 MSEK ackumulerat för 2018.

Produktionen

Produktionstakten i fabriken ligger på ca 100 ton renad glykol i månaden och detta är förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta med en positiv utveckling i framtiden. Bolaget kan nu med en fulltecknad emission förbereda den planerade uppgraderingen av fabriken och då säkerställa att vi kan ta emot använd glykol från ett bredare spektra av kunder. Det innebär också att bolaget eliminerar en viktig flaskhals för att kunna öka produktionen till klart över de 100 ton per månad som är nuvarande produktionstakt. Vid en god kvalitet på inkommande glykol så kan produktionskapaciteten ökas med upp till ca 80%.  

Mottagning av använd glykol

Vårt fortsatta arbete med insamlingen av använd glykol innebär att vi nu är aktiva mot bildemonterare, fastighetsbranschen, flygplatser och återvinningsföretag. Vi ser att det nu med en uppdaterad produktion kan nå ännu fler intressenter.

Omvärlden-Riksdagen

Vi kan konstatera att Riksdagen den 25 april inte antog motionen om att all glykol ska återvinnas, men vi ser det som ett positivt tecken att diskussionen har varit uppe på högsta politiska nivå. Detta visar på vikten av återvinning och en cirkulär ekonomi trots att motionen inte antogs. Vi kommer fortsatt att arbeta för att förbättra förståelsen för vår verksamhet och dess bidrag i den cirkulära ekonomin.

Kommentar av VD Niklas Ekman

-          Recyctec är väl positionerat för att kunna nå lönsamhet, det är jag helt övertygad om, säger Bolagets VD Niklas Ekman. Paketering av erbjudandet med ett helhetskoncept med effektiv insamling och sen direkt distribution av vår egen produkt EarthCare ser jag som mycket konkurrenskraftigt. Hela organisationen jobbar målinriktat på att nå lönsamhet, säger avslutningsvis Niklas Ekman, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                 Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se       E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2018.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera