Recyctec Holding (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Recyctec AB (publ) avslutades den 23 februari 2017 och sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 70 procent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 44 procent och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarade cirka 26 procent av de erbjudna aktierna. Resterande aktier, motsvarande cirka 30 procent av emissionen, tilldelas de emissionsgaranter som enligt avtal med Bolaget åtagit sig att teckna aktier i emissionen i förhållande till gjorda åtaganden.

Företrädesemissionen tillför Bolaget 23,8 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till 4,6 MSEK. Antal aktier uppgår efter nyemissionen till 23 821 435 (varav 600 000 utgör A-aktier) och aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 1 191 071 SEK.

Meddelande till de som erhållit tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas idag den 3 mars 2017.

Handel med betalda tecknade aktier (RECY BTA B) sker på Aktietorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske under mars månad 2017.

Göran Ahlqvist, VD för Recyctec Holding, kommenterar

-          Recyctec kan nu med kraft fokusera på att utveckla verksamheten och fortsätta den marknadssatsning som Bolaget arbetar med. Nu säkrar också bolaget genom denna nyemission den likviditet och trygghet som krävs för tillväxten, säger bolagets VD Göran Ahlquist.

Finansiell och legal rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB har agerat projektledare åt Recyctec i företrädesemissionen och Advokatfirman Lindahl legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Ahlquist, VD              Carl Knutsson, CFO
E-post: info@recyctec.se   E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0760 – 21 73 88            Tel: 0708 – 55 79 12

Denna information 
Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2017.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar