Recyctec Holding AB (publ) meddelar organisationsförändringar inom produktion och försäljning

Recyctec Holding AB (publ) (”Recyctec”) meddelar att bolaget genomför ett antal organisationsförändringar. Dessa innefattar anställning av en ny processoperatör till bolagets anläggning i Jönköping, ansvarsområde för bolagets marknadsdirektör Niklas Ekman samt att bolagets tidigare försäljningschef, Namir Younan, har valt att söka nya utmaningar.

Bolaget förstärker organisationen vid produktionsanläggningen i Jönköping med ytterligare en processoperatör. Detta för att framgent kunna utöka drifttiden och öka produktionen. Efter inkörning beräknas fullt 2-skift kunna vara operationellt från och med september månad 2017.

Styrelsen har, som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 26 april 2017, beslutat att bygga upp en ny marknads- och försäljningsorganisation i Lund tillsammans med övrig ledning. Från och med idag den 19 maj har Niklas Ekman, som anställts som marknadsdirektör den 2 maj 2017, det fulla ansvaret för alla marknads- och försäljningsaktiviteter.

Bolagets tidigare försäljningschef, Namir Younan, har i samband med denna omorganisation valt att söka nya utmaningar. Younan har under drygt 2 års tid varit delaktig i uppbyggnaden av både bolagets insamling av glykol och i försäljningen av bolagets egna produkt Earth Care. Younan lämnar bolaget efter överlämning den sista maj 2017.

-          Jag vill tacka Namir för hans insatser och arbete under denna fas av uppbyggnad och önskar honom lycka till i fortsättningen. Det är min fulla övertygelse att det är rätt beslut att koncentrera dessa funktioner som marknad och försäljning till moderbolaget i Lund tillsammans med övrig ledning, för att med kraft driva näst fas av tillväxt för Recyctec, säger bolagets VD Göran Ahlquist.

Recyctec och produkten EarthCare

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Ahlquist, VD                              Carl Knutsson, CFO

E-post: info@recyctec.se                   E-post: carl.knutsson@recyctec.se

Tel: 0760 – 21 73 88                            Tel: 0708 – 55 79 12

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar