Recyctec och Skellefteå Airport AB har ingått samarbete avseende använd glykol

Recyctec och Skellefteå Airport AB (”Skellefteå Airport”) har tecknat ett avtal om ett affärsmässigt samarbete avseende rening av använd propylenglykol. Avtalet fastställer ingen specificerad leveransmängd av använd glykol från Skellefteå Airport till Recyctec, varmed det i dagsläget inte går att fastställa avtalets ordervärde.

Genom avtalet ska Recyctec och Skellefteå Airport gemensamt och i enlighet med intentionerna i EU:s avfallsdirektiv verka för att så mycket använd glykol som möjligt kan återställas för återanvändning. Samarbetet innefattar i korthet att Skellefteå Airport ska ha möjlighet att leverera använd glykol till Recyctec. Recyctec erhåller ersättning per mottagen liter propylenglykol. Priset per mottagen liter är avhängigt kvaliteten på den mottagna propylenglykolen. Skellefteå Airport ska även verka för förbättrad kvalitet och hantering i glykolens alla led från källan och fram till leverans hos Recyctec. Recyctec ska ta emot den använda glykolen och återställa densamma för återanvändning. Det står efter genomförd reningsprocess Recyctec fritt att sälja den renade glykolen vidare till ny part.

Göran Ahlquist kommenterar;

”Recyctec har sen tidigare avtal direkt och indirekt via avfallsbolagen gällande glykolinsamling för ett flertal flygplatser. Vi är glada att nu även arbeta med Skellefteå flygplats i att ta hand om och återställa använd glykol så den kan återanvändas. Samtidigt gör vi tillsammans en insatts i att begränsa spridningen av tungmetaller.”

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:

Göran Ahlquist, VD

E-post: goran.ahlquist@recyctec.se

Telefon: 076-021 73 88

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar