Registrering av nyemission av nya aktier hos Bolagsverket

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), meddelar idag att nyemission av aktier beslutad på extra stämma den 15 december 2017 har registrerats hos Bolagsverket. Nytt antal aktier totalt uppgår efter denna registrering till 27 908 707.

Bolaget meddelar idag att den riktade nyemission av aktier beslutad på extra stämma den 15 december 2017 nu har registrerats hos Bolagsverket. 4 087 272 stycken nyemitterade B-aktier har registrerats. Bolagets totala antal registrerade aktier uppgår efter denna registrering till 27 908 707 stycken, varav 600 000 A-aktier och 27 308 707 B-aktier.

Dessa nya aktier, 4 087 272 stycken B-aktier fördelas efter denna registrering hos Bolagsverket ut till respektive tecknare via emissionsinstitut, och kan därefter vara möjliga för handel på marknadsplatsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se    E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                Tel: 0708-55 79 12

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar