Registrering av nyemission av nya aktier hos Bolagsverket

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), meddelar idag att nyemission av aktier, beslutad av styrelsen den 24 april 2018, med godkännande av årsstämman den 30 maj 2018, har registrerats hos Bolagsverket. Nytt antal aktier totalt uppgår efter denna registrering till 53 406 667.

Bolaget meddelar idag att den riktade nyemission av aktier beslutad av styrelsen den 24 april 2018 med efterföljande beslut av årsstämman den 30 maj 2018, har registrerats hos Bolagsverket. Ett antal om 16 000 000 stycken nyemitterade B-aktier har registrerats. Bolagets totala antal registrerade aktier uppgår efter denna registrering till 53 406 667 stycken, varav 600 000 A-aktier och 52 806 667 B-aktier.

Bolagets aktiekapital har med denna registrering ökat med 800 000,00 kronor och uppgår efter denna registrering till 2 670 333,35 kronor.

Dessa nya aktier, 16 000 000 stycken B-aktier fördelas efter denna registrering hos Bolagsverket ut till respektive tecknare via emissionsinstitut, och kan därefter vara möjliga för handel på marknadsplatsen. Tecknare i denna nyemission har tidigare redovisats, i pressmeddelande den 9 maj 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se           E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                   Tel: 0708-55 79 12

Recyctec och produkten EarthCare
Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas.

Recyctec tar i mot använd glykol som annars blir skickad till förbränning eller blir utsläppt i naturen. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.  

EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar