Uppdatering avseende tidpunkt för break-even

Med anledning av periodvisa driftstörningar i slutsteget (vakuumpumpar) i Recyctecs anläggning utanför Jönköping meddelas att bolagets målsättning om att uppnå break-even i år flyttas fram till första halvåret 2016.

Med anledning av periodvisa driftstörningar i anläggningens slutsteg har felsökningar genomförts under senhösten 2015 och orsaken är nu utredd. Slutstegets två pumpar har åtgärdats växelvis varmed kapaciteten i anläggningen reducerats. Recyctecs målsättning om att nå break-even flyttas därför fram till första halvåret 2016. Full kapacitet är beräknad att återigen uppnås under december 2015 då intrimning är avklarad. Avbrottet är anmält till försäkringsbolag, men eventuell ersättning är ännu inte känd. Bolaget har med anledning av ovan upptagit lån om 2 MSEK till marknadsmässiga villkor för att täcka upp intäktsbortfallet, vilket även möjliggör inköp av tankar till den nya tankparken, där bottenplatta och invallning är klar.

För ytterligare information, kontakta Recyctec Holding AB:
Göran Ahlquist, VD
E-post: goran.ahlquist@recyctec.se
Telefon: 076-021 73 88

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar