VD Niklas Ekman lämnar bolaget

Recyctec Holding AB (publ) (”Bolaget”), noterat på Spotlight Stock Market, meddelar att VD Niklas Ekman lämnar bolaget för att tillträda som VD för ledande kemikaliedistributör i Norden. 

Styrelsen för Bolaget meddelar idag att VD Niklas Ekman själv meddelat att han lämnar bolaget. Ekman som tillträdde som VD den 1 juli 2017 har gjort en god insats och bidragit till att kraftigt öka Bolagets försäljning och väg till att nå lönsamhet.
Ekman kommer att vara kvar på bolaget under sin uppsägningstid om 3 månader. Bolagets styrelse har idag inlett arbetet med att finna en ny kandidat. Styrelsens ordförande Ragnhild Skjaevestad och styrelsemedlemmen Robert Wahren kommer att vara mer operativa för att säkra bolagets stabilitet och överbrygga perioden intill att ny VD är på plats.
Kommentar av Styrelsens ordförande, Ragnhild Skjaevestad: - Niklas har genom sin gedigna erfarenhet från försäljning lagt en god grund för fortsatt goda kundrelationer, båda för inflöde av glykol och för Bolagets försäljning av EarthCare. Styrelsen önskar Niklas lycka till i sin nya position, säger avslutningsvis Ragnhild Skjaevestad, Ordförande.

Kommentar av VD Niklas Ekman - Recyctec är ett fantastiskt spännande bolag med en stor potential. Jag har imponerats av den kompetens och engagemang som finns i bolaget. Jag har dock fått ett erbjudande att tillträda som VD för en av Nordens ledande kemikaliedistributörer. Jag önskar Bolaget och kollegor lycka till i det fortsatt arbetet med att skapa ett lönsamt företag, säger avslutningsvis Niklas Ekman, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Ekman, VD  E-post: niklas.ekman@recyctec.se  Tel: 0731-47 72 80
Carl Knutsson, CFO   E-post: carl.knutsson@recyctec.se   Tel: 0708-55 79 12 

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018

Om Recyctec Holding AB

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas.


Recyctec tar i mot använd glykol som annars blir skickad till förbränning eller blir utsläppt i naturen. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.

EarthCare är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec. Från en tidigare använd glykol är den renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Om oss

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar