Kommentar med anledning av felaktiga rykten kring Red Bull

Salzburg, Österrike den 2 juni. Att Asiatiska (eller andra) myndigheter skulle ha hittat spår av kokain i Red Bull Energidryck är en omöjlighet. De tycks ha agerat med utgångspunkt i tyska myndigheters test av en helt annan produkt som inte ens finns på den asiatiska marknaden - colaläsken Red Bull Simply Cola (inte Red Bull Energidryck). Inte heller i Sverige säljs Red Bull Simply Cola.

Red Bull Energidryck och Red Bull Sugarfree Energidryck tillverkas i en fabrik som ligger geografiskt åtskild från tillverkningen av Red Bull Simply Cola (Schweiz och Österrike), med helt skilda tillverkningsprocesser. Tyska myndigheter har efter ett stickprov uppmärksammat denna - från energidrycken helt fristående - produkt, Red Bull Simply Cola. Det på grund av användningen av avkokainiserat kokabladsextrakt. Akokainiserat kokabladsextrakt används som smaksättare inom livsmedelsindustrin runt om i världen och har länge ansetts som säkert. En nyligen genomförd produktanalys av ett oberoende laboratorium i Österrike visar också att det kokabladsextrakt som används i Red Bull Simply Cola är fullständigt säkert. Det tyska institutet för riskhantering, BfR, har gjort ett officiellt uttalande om att produkten vare sig innebär någon risk för människors hälsa eller kan ge oönskade farmakologiska effekter. Trots detta har de asiatiska produkterna för säkerhets skull analyserats av ett oberoende och ackrediterat institut, Belan Ziviltechniker-GmbH, i enlighet med de metoder som anses vara mest tillförlitliga och säkrast mätbara (HPLC/MS). Provresultaten visar föga överaskande att Red Bull Energidryck och Red Bull Sugarfree inte innehåller några spår av kokain. För svenska konsumenter finns ingen anledning till oro över att ha fått i sig spår av kokain genom konsumtion av Red Bulls Energidryck. Vi förväntar oss att de asiatiska myndigheterna kommer att erkänna sitt misstag inom kort.

Prenumerera