ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2017

Styrelsen och verkställande direktören för Community Entertainment Svenska AB (publ) får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Se bifogad pdf.

Till den idag offentliggjorda årsredovisningen för CEAB-koncernen finns i revisionsberättelsen en anmärkning:

"Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid och med rätt belopp vare sig redovisat eller betalat mervärdeskatt."

Försummelserna har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.

I revisionsberättelsen uppmärksammas också att om bolagets resultatutveckling följer tidigare års mönster kan det behövas nyemission eller annat tillskott från ägarna för att säkerställa den fortsatta driften för resten av 2018.

Kontaktpersoner:

Klas Åström
Styrelseordförande
070-973 37 44
klas.astrom@imagesystems.se

Olav Törnblom
VD Community Entertainment
0702-19 04 06
olav@comentab.se

Denna information är sådan information som Community Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018.

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Taggar:

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar