Community Entertainment fullföljer förvärvet av Red Reserve

Community Entertainment (CEAB) förvärvar, i enlighet med tidigare offentliggjord LOI,
internationellt framgångsrika e-sportbolaget Red Reserve AB, som idag driver lag i spelen
CS:GO och Call of Duty. Parterna har nu tecknat slutligt avtal med förbehåll för
bolagsstämmans godkännande.

Community Entertainment har idag tecknat slutligt avtal om förvärv av e-sportbolaget Red Reserve AB. Säljare är
Battleriff Gaming AB, med huvudägare som Jonas Sjögren, även huvudägare i Aktietorget-noterade Storytel. Battleriff
Gaming driver en virtuell e-sportarena där e-sportare kan träffas och tävla mot varandra.

E-sportbranschen representerar en av de hetaste tillväxtmarknaderna och omsätter i år 700 miljoner USD, med en
förväntad omsättning på cirka 1,5 miljarder USD 2020. För CEAB som koncern innebär detta en stor
utvecklingsmöjlighet inom helt nya marknadsområden med betydande potential.

Förvärvet av Red Reserve breddar CEAB:s verksamhet på ett sätt som skapar tydliga synergier. Såväl CEAB som Red Reserve riktar sig till de stora mediaköparna, i Red Reserves fall framförallt i form av sponsorer, och den snabbt växande e-sportmarknaden kommer med största sannolikhet att bli allt mer attraktiv för dessa aktörer. Vi har redan idag ett stort antal spelbolag och andra sportrelaterade företag i vår kundportfölj och genom att använda varandras marknadsföringskanaler och kontakter skapas stora möjligheter att öppna dörrar till nya företag och marknadsområden för respektive bolag. I CEAB:s fall handlar det främst om att kunna nå en hittills outforskad internationell marknad för sina övriga produkter på ett naturligt sätt. För Red Reserve utgör detta en möjlighet att göra avtryck på den svenska marknaden, med hjälp av en redan etablerad aktör i form av CEAB.
I dagsläget är Red Reserves huvudsponsor e-sportleverantören Razer – en av världens största leverantörer av e-sportrelaterade produkter, med egen tillverkning av såväl mjuk- som hårdvara. Det finns i nuläget även intresse från flera andra aktörer och Red Reserve har goda förhoppningar om att nå ett utökat sponsorskap för båda sina lag under 2018 års spelsäsong. Red Reserves Call of Duty-lag tillhör den yppersta världseliten och rankas bland de fem främsta i världen. CS:GO-laget är på väg uppåt på världsrankingen och på väg in i de största ligorna. Idag ligger laget på 39:e plats på världsrankingen.
Förvärvet betalas med 6 000 000 kr i form av en revers som kvittas mot 3 000 000 nyemitterade aktier i CEAB till kursen 2 kr per aktie. Kursen har baserats på CEAB-aktiens föreliggande kurs vid ingåendet av LOI och avrundats uppåt. Battleriff Gaming får därmed ett initialt ägande om 40 % i CEAB. Det utgår även en villkorad köpeskilling om 1 mkr om överenskomna förhållanden uppfylls i framtiden. Köpeskillingen är baserad på en marknadsvärdesbedömning som är densamma som säljaren har bolaget bokfört i.

”Nu tar vi nästa steg för verksamheten, vilket också innebär ett stort kliv in i framtiden. Vi har en oerhört stark tro på
e-sportbranschens potential i allmänhet och vad affären kan ge oss i synnerhet. Vi förväntar oss starka
synergieffekter, även om detta innebär en helt ny nisch för oss. Vi var väldigt tidiga med gamification, innan det slog
igenom på bred front, och känslan är att vi kommer in i e-sportbranschen i helt rätt tid – precis i början av en stark
utvecklingskurva “, säger Olav Törnblom, VD för Community Entertainment.

Red Reserve AB bildades 2016 och har i dagsläget fem anställda, samt nio kontrakterade e-sportspelare. Intäkterna uppgick 2017 till 0,6 Mkr och resultat före skatt uppgick till -2,2 Mkr. Bolaget förvärvas på skuldfri basis.

CEAB kommer att kalla till en extra bolagsstämma den 23 februari för godkännande av affären med tillhörande
kvittningsemission.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olav Törnblom, vd Community Entertainment, tfn 0702-19 04 06
E-post: olav@comentab.se

Klas Åström, styrelseordförande Community Entertainment, tfn 0709-73 37 44
E-post: klas.astrom@imagesystems.se

Torbjörn Vinsell, vd Battleriff, tfn 0709-39 58 08
E-post: torbjorn@battleriff.com

Patrik Andersson, vd Red Reserve, tfn 0769-47 73 66
E-post:patrik@redreserve.org

Denna information är sådan information som Community Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018.

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Nu tar vi nästa steg för verksamheten, vilket också innebär ett stort kliv in i framtiden. Vi har en oerhört stark tro på e-sportbranschens potential i allmänhet och vad den affären kan ge oss i synnerhet. Vi förväntar oss starka synergieffekter, även om detta innebär en helt ny nisch för oss. Vi var väldigt tidiga med gamification, innan det slog igenom på bred front, och känslan är att vi kommer in i e-sportbranschen i helt rätt tid – precis i början av en stark utvecklingskurva “
Olav Törnblom, vd Community Entertainment