Kommuniké från extra bolagsstämma i Community Entertainment Svenska AB

På en extra bolagsstämma med aktieägarna i Community Entertainment Svenska AB, org.nr 556588-3229, beslutades igår den 1 november 2017 bland annat att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission 

Den extra bolagsstämman beslutade dels att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet till lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 kronor respektive antalet aktier till lägst 4 000 000 och högst 16 000 000 aktier, dels att godkänna styrelsens beslut av den 31 augusti 2017 om emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Kontaktperson:
Tomas Järnstål
VD Community Entertainment Svenska AB (publ.)
0736-89 99 15
tomas@comentab.se

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar