Kommuniké från extra bolagsstämma i Community Entertainment Svenska AB (publ)

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Community Entertainment Svenska AB (publ), org.nr 556588-3229, beslutade den 23 februari 2018 bland annat om den av styrelsen föreslagna riktade nyemissionen mot betalning genom kvittning och att välja Lars Sjögrell till ny styrelseledamot.

Den extra bolagsstämman beslutade om en riktad nyemission av aktier mot betalning genom kvittning. Nyemissionen omfattar 3 117 500 aktier och riktas till Battleriff Gaming AB och Stearpoint Business Consulting Ltd, varav Battleriff Gaming AB ska teckna 3 000 000 och Stearpoint Business Consulting Ltd ska teckna 117 500.

Vidare beslutades att välja Lars Sjögrell till ny styrelseledamot i bolaget och ersätter Tomas Järnstål som lämnar styrelsen.

Kontaktpersoner:

Klas Åström
Styrelseordförande
070-973 37 44
klas.astrom@imagesystems.se

Olav Törnblom
VD Community Entertainment
0702-19 04 06
olav@comentab.se

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikationssyfte. Vi har dessutom skapat en hög kompetens inom innehållsmarknadsföring, gamification och quiz. Syftet är att företag på ett engagerande, underhållande och informativt sätt kan få definierade målgrupper att lära sig mer om produkter och tjänster, presentera information om interna målsättningar eller utbilda medarbetare, nyanställda eller samarbetspartners.

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar