Marknadsmeddelande 157/18 – Namnändring av Community Entertainment Svenska AB till Red Reserve Entertainment AB

Förändring avseende bolagets akties kortnamn, bolagsnamn och FISN. Aktien kommer att handlas under de nya kortnamnen från och med den 26 juni 2018.

Information om aktien:
NYTT bolagsnamn: Red Reserve Entertainment AB (publ)
Tidigare bolagsnamn: Community Entertainment Svenska AB (publ)
NYTT kortnamn: REDR
Tidigare kortnamn: CEAB
NYTT aktienamn: Red Reserve Entertainment
Tidigare aktienamn: Community Entertainment 
ISIN (oförändrad): SE0007158902
LEI (oförändrad): 5493001X9HU0ZU6JMP57
CFI (oförändrad): ESVUFR 
NY FISN: REDRESERVE/SH
Tidigare FISN: COMMUNITY/SH
Orderboks-ID (oförändrat): 410E
Organisations nr (oförändrat): 556588-3229
Första datum för handel med nya kortnamn: 26 juni 2018.

Stockholm den 19 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.