Vi välkomnar flera nya och stora varumärken till MillionMind

Under våren har vi från koncernhåll framförallt kommunicerat nyheter kring vårt e-sportbolag Red Reserve, och det har varit lite tystare kring MillionMind. Det ska inte tolkas som att det inte ständigt händer saker i bolaget, utan trots att stort fokus i koncernen har legat på utveckling av olika områden har vi under våren kunnat välkomna flera stora varumärken i vitt skilda branscher. Bland annat har Blocket, OKQ8, Barncancerfonden, SF Bio och Öresundskraft valt att bli kunder hos oss, och inriktningen har varit allt ifrån engagerande och lättsamma tävlingar till interna utbildningar om GDPR.

Trenden som vi har sett i flera år, att allt fler företag överger traditionell marknadsföring med banners och envägskommunikation, fortsätter och förstärks hela tiden. Många av dagens konsumenter nöjer sig inte längre med att vara passiva deltagare, utan vill allt oftare vara mer delaktiga och få ut något själva när de tar del av marknadsföring. Det gör att företag som tidigare har satsat stort på annonsering istället väljer att marknadsföra sig på ett annat sätt – man bjuder på intressant innehåll som är relaterat till företagets bransch eller produkter, men med mycket mindre påtaglig varumärkesnärvaro än exempelvis i annonser eller reklamfilmer. Den här typen av marknadsföring kan utformas på lite olika sätt och inriktningarna rubriceras ofta som content marketing, native advertising eller branded content.

Just denna metod lämpar sig perfekt för gamification och quiz, av flera skäl.  Förutom ett roligt och engagerande innehåll får man även en längre exponeringstid, då deltagarna tenderar att spela ett quiz flera gånger. Dessutom får deltagarna vanligtvis en mer positiv känsla kring varumärket, då det förknippas med något lustfyllt och inspirerande. En ytterligare bonus är att man tack vare gamificationinslaget och variationen i frågetyper kommer ihåg informationen långt bättre än när man passivt tar del av något. Det gör att man i framtiden kommer att minnas mer om varumärket än om man hade sett en annons eller läst en text, och det ökar också chansen att man väljer just det företagets produkter eller tjänster. Just detta gör dessutom att gamification i quizform är ett utmärkt verktyg i olika typer av utbildningar, där målgruppen deltar med glädje och lägger informationen på minnet.

”Det är väldigt glädjande att stora varumärken fortsätter att välja våra tjänster när de vill marknadsföra sig och informera sina kunder och följare, samt utbilda sina medarbetare. Efter en tid under årets första hälft där huvudfokuset har legat på utveckling av såväl teknik som affärsområden hoppas och tror vi dessutom att det blir en ordentlig skjuts efter sommaren, då hösten traditionellt är en stark period för oss försäljningsmässigt”, säger Community Entertainments och MillionMinds vd Olav Törnblom.

För ytterligare information, kontakta:
Olav Törnblom
VD Community Entertainment Svenska AB (publ)
0702-19 04 06
olav@comentab.se
www.comentab.se
www.millionmind.com

Community Entertainment har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag i kommunikations- eller utbildningssyfte specialbeställer quizer från oss eller genom en licensmodell skapar egna quizer i verktyget Quiz Widget.
Plattformen 
bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online.

I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen.

Om oss

Red Reserve Entertainment AB har utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve är bolaget numera även en stor aktör i e-sportbranschen. Dotterbolaget Red Reserve AB är, genom sammanslagningen med Red Reserve Entertainment (vid sammanslagningen Community Entertainment), Skandinaviens första noterade e-sportföretag. Red Reserve har idag lag i den absoluta världstoppen i Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty och Hearthstone, samt ett lag i stark utveckling i Fortnite.

Prenumerera

Dokument & länkar