Besök på ASN kongressen i San Diego USA

Redsense besökte världens största dialysmässa, ASN i San Diego.

https://www.asn-online.org.

Syftet med besöket var att följa upp med kunder så som Davita och Frenseius och träffa affärspartners som exv. NxStage. Vi träffade även möjliga partners för distribution i Kanada.

Några observationer av intresse:

  • Det har tillkommit en aktör i form av ett nystartat bolag i Silicon Valley området – Outset Medical. De har ännu inte lanserat sin produkt men har erhållit ett mycket stort kapitaltillskott till bolaget vilket tyder på att investerarna gör samma bedömning som vi att hemdialys är i stark framtida tillväxt.
  • Vi träffade ett par patient organisationer för hemdialys. De är en tydlig röst mot politiker för ökad hemdialys. Vi diskuterade även med intresseföreningen för dialysläkare.
  • Diskussioner med våra existerande kunder bekräftade deras avsikt att i ökad takt övervaka natthemdialyspatienter med Redsense.
  • Vi mötte även ett par andra dialyskedjor som visat intresse för Redsense.
  • Inga nya konkurrenter påträffades.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Byhmer

Vd Redsense Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30

E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com

Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ) i korthet

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Chicago, IL., USA. www.redsensemedical.com

Produkten:

Redsense ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Holland och Belgien.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar