Ny försäljningschef för USA-marknaden

Redsense Medical har rekryterat Bredan Kane som ny försäljningschef för USA-verksamheten. Brendan har 25 års erfarenhet av dialysbranschen i USA och har jobbat både med att utveckla dialyskliniker och försäljning av dialysutrustning.

– Vi är väldigt nöjda med rekryteringen av Brendan Kane. Redsense är i ett viktigt expansivt skede i USA med viktiga avtal på plats med de största klinikkedjorna. Brendan har drivet, kontakterna och erfarenheten som vi behöver för att positionera Redsense och driva försäljningen på dessa kliniker. Brendan har ett värdefullt kontaktnät och kan bygga och driva dialogen med både befintliga kunder och nya kunder, kommenterar Patrik Byhmer, vd Redsense Medical.

Brendan Kane har haft olika försäljnings-, säljlednings- och affärsutvecklingspositioner inom National Medical Care, Fresenius Medical Care, American Renal Associates och andra dialysutrustnings- och läkemedelstillverkare. Brendan kommer att utveckla företagets kundrelationer, hantera den amerikanska marknaden och bistå i företagens marknadsföringsåtgärder. Han har universitetsexamen i marknadsföring från Stonehill College utanför Boston, Massachusetts, USA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, VD Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 ‑ 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Redsense Medical AB (publ) i korthet
Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Chicago, IL., USA.

Produkten
Redsense ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Holland och Belgien.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar