Redsense Medical tecknar distributionsavtal för Italien med Spindial

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal för Italien med bolagets affärspartner Spindial, som utsågs till en av vinnarna i en stor offentlig upphandling i Italien i höstas som omfattar över 3 miljoner dialysbehandlingar. En första order väntas tidigt under det tredje kvartalet. 

Fastställandet av resultatet i den offentliga upphandlingen försenades av en överklagandeprocess, men resultatet är nu slutgiltigt och nödvändiga avtal har undertecknats av samtliga parter. 

– Det är glädjande att Redsense nu kommer att erbjudas till ett stort antal dialyspatienter i Italien som en del av landets offentliga sjukvård. Förhoppningsvis kan det inspirera andra europeiska länder att införa en mer omfattande användning av Redsense för att öka patientsäkerheten, rädda liv och sänka sjukvårdskostnaderna, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Upphandlingen i Italien omfattar totalt över 3 miljoner dialysbehandlingar under 5 års tid. Spindials erbjudande inkluderar produkter från Redsense Medical samt dialysmaskiner från Nikkiso som är direktkompatibla med Redsense.

Det finns cirka 45 000 patienter på den italienska marknaden för dialys. Distributören Spindial S.p.A. är ett familjeägt bolag som grundades år 2000, och har levererat dialysprodukter och -tjänster på den italienska marknaden sedan starten. Spindial är distributör för dialysmaskinstillverkarna Nikkiso och NxStage Medical som Redsense samarbetar med.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. 

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar