Redsense Medical tecknar distributionsavtal för Spanien med Palex Medical

Redsense Medical har tecknat ett distributionsavtal för Spanien med distributören Palex Medical. En första beställning av bolagets blodläckagealarm väntas inom de kommande veckorna för att kunna utvärdera systemet tillsammans med spanska läkare och sjuksköterskor.  Bolaget distribuerar även direktkompatibla dialysmaskiner från Redsenses samarbetspartner Nikkiso.

Spanien är en av de största europeiska marknaderna för hemodialys med omkring 24 000 patienter. Palex Medical fokuserar främst på den allmänna hälsovården som omfattar cirka 40 procent eller knappt 10 000 av dessa patienter.

– Det här avtalet innebär att Redsense erhåller en stark distributionspartner på den viktiga spanska marknaden, vilket är positivt för vår närvaro i Europa som helhet. Vi ser fram emot att kunna bidra till en högre patientsäkerhet, och därmed minskade vårdkostnader, för hemodialysbehandlingar i Spanien, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Palex Medical grundades för över 60 år sedan, och bolaget har omkring 300 anställda som erbjuder ett brett utbud av mediciniska produkter i Spanien. Bolaget har ett nära samarbete med den offentliga vården och strävar efter att ligga i framkant genom att erbjuda innovativa medicinska produkter och hälsovårdskoncept.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. 

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2018.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar