Redsense Medical tecknar samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för studie med Redsense Clamp

Redsense Medical har tecknat ett samarbetsavtal med University Health Network i Toronto, Kanada för att genomföra en studie med Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskinen. Studien inkluderar hemdialyspatienter och kommer att pågå under andra till och med fjärde kvartalet 2018. 

University Health Network, som bedriver forskning samt hälsovård vid sex olika sjukhus och behandlingscenter i Toronto, är en ledande aktör inom hemodialysbehandling i hemmet. Dr Christopher Chan, som är ansvarig för hemdialys vid University Health Network och en erkänd expert inom området, kommer att leda studien. 

Det är mycket glädjande att kunna presentera vårt samarbete med dr Christopher Chan och University Health Network. Dr Chan har medverkat vid utformningen av Redsense Clamp från idéstadiet till den prototypversion som kommer att användas i studien, och deras dialyscenter är en utmärkt referensklinik för världsledande dialysvård i hemmet. Jag är övertygad om att båda parter kommer att kunna dra stor nytta av detta samarbete, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer.

Efter färdigställandet av studien under det tredje kvartalet 2018 kommer en slutgiltig version av Redsense Clamp att tas fram. Denna produkt kommer sedan att kunna säljas via Redsense Medicals distributörer i Europa, Nordamerika och andra delar av världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Byhmer, vd Redsense Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0) 35 - 10 60 30
E-post: patrik.byhmer@redsensemedical.com
Hemsida: 
www.redsensemedical.com

Om Redsense Medical
Redsense Medical är en koncern med verksamhet i framförallt Europa och USA. Bolaget har utvecklat systemet Redsense, en medicinteknisk produkt som används för övervakning och larm vid blodläckage i samband med hemodialys. Redsense löser ett av de allvarligaste återstående säkerhetsproblemen med hemodialys – att snabbt upptäcka vennålsutdragning och kateterläckage och minimera blodläckaget. Systemet består av en patenterad fiberoptisk sensor, i utförande för antingen vennål eller centraldialyskateter, som kopplas till en larmenhet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsense Medicals teknologi har sedan starten utvecklats utifrån önskemål och säkerhetskrav från vårdgivare inom dialyssektorn. 

Denna information är sådan information som Redsense Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2018.

Om oss

Redsense är ett blodläckagelarm som löser ett av de huvudsakliga återstående säkerhetsproblemen inom hemodialys - att upptäcka vennålsutdragning. Redsense Medical gör detta med en patenterad fiberoptisk sensor som är kopplad till en larmenhet. Redsense Medical har utvecklat sin patenterade teknologi som svar till de krav som ställts av dialyspersonal.

Prenumerera

Dokument & länkar