Asiatiskt läkemedelsföretag utvärderar IntelliGel

Redwood Pharma har skrivit under ett så kallat Materials Transfer Agreement, varigenom ett asiatiskt läkemedelsföretag får tillgång till IntelliGel i syfte att utvärdera drug delivery-plattformen för nya produkter inom oftalmologi. 

IntelliGel och dess sätt att leverera aktiva substanser till framsidan av ögat erbjuder en rad  fördelar i förhållande till andra tekniker (formuleringar). IntelliGel ingår i Redwood Pharmas läkemedelskandidat RP101 mot kroniskt torra ögon i kvinnor efter klimakteriet, men skulle även kunna användas för andra ögonläkemedel.

Avtalet innebär inte några betalningar till Redwood Pharma och vid positivt utfall av utvärderingen kommer parterna behöva teckna ett avtal enligt vilket motparten erhåller licensrätten att mot betalning använda IntelliGel i den aktuella produkten.

”Denna tidiga överenskommelse med ett företag i en etablerad och samtidigt växande marknad är ett kvitto på värdet av IntelliGel-plattformen. Avtalet bekräftar även vår affärsmodell att inte bara utveckla egna ögonläkemedel. Vi i ledningen är entusiastiska över den kommersiella potential som IntelliGel representerar”, säger VD Martin Vidaeus.

Om IntelliGel

IntelliGel är Redwood Pharmas exklusiva teknologi för leverans av läkemedel till framsidan av ögat med en ny hydrogel baserad på poloxamerer och vatten. IntelliGel appliceras som ögondroppe och gelar vid kontakt med ögat. Denna transparenta, smörjande, reversibla termogel kan öka biotillgängligheten av den aktiva substansen, eftersom gelen håller läkemedlet i ögat längre. Detta möjliggör i sin tur en minskning av mängden aktiv substans som administreras, en sänkning av antalet doser och eventuella biverkningar relaterade till aktiv substans. IntelliGel används för närvarande i dermatologiska produkter som säljs kommersiellt i USA och Kina. IntelliGel kan användas både för receptbelagda produkter och för OTC-produkter.

Denna information är sådan information som Redwood Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2018.

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

Taggar:

Om oss

Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar