Marknadsmeddelande 134/18 – Sista dag för handel med BTA i Redwood Pharma AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, REDW BTA, är den 30 maj 2018.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: REDW BTA
ISIN-kod: SE0011088624
Orderboks-ID: 49L2
CFI: ESNUFR
FISN: REDWOODPHA/SH
Sista handelsdag: 30 maj 2018


Stockholm den 25 maj 2018

Spotlight
08-511 68 000 
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.