Redwood Pharma AB (publ) att presentera på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

Redwood Pharma AB (publ) ska presentera bolaget kl. 8:00 onsdag, den 22 mars 2017 på Operaterassen, Stockholm. Följ den bifogade länken för att anmäla dig:

https://www.lyyti.fi/reg/Stockholm_Corporate_Finance_Life_Science_Seminarium_0041

För ytterligare information:

Martin Vidaeus – VD, Telefon: 070-232 29 29

E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma AB (publ)

Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel®kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGelkan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).
För mer information se www.redwoodpharma.se

Taggar:

Om oss

Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar