Sista dag för handel med BTA i Redwood Pharma AB

Redwood Pharma AB (”Redwood” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 2 337 581 aktier. 30 maj 2018 är den sista dagen för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) och stoppdag är den 1 juni 2018. De nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 5 juni 2018.

Efter registreringen av 2 337 581 nya aktier hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Redwood Pharma AB till 11 687 908 aktier och aktiekapitalet till 2 337 581,60 SEK, efter en ökning med 467 516,20 SEK i samband med emissionen 

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare till Redwood i samband med företrädesemissionen. 

För ytterligare information
Martin Vidaeus – VD
Telefon: 070-232 29 29
E-post: 
martin.vidaeus@redwoodpharma.com 

Om Redwood Pharma AB
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra besvär. Med hjälp av drug delivery plattformen IntelliGel® kan frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ.) är noterat på AktieTorget (Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: 
www.redwoodpharma.se 

Taggar:

Om oss

Redwood Pharma ska utveckla nya ögonläkemedel inom områden där det finns stora medicinska behov och god marknadspotential. Kompetensen inom Bolaget ligger främst inom formulering och tidig klinisk utveckling, varför licensavtal därefter ska ingås med större läkemedelsbolag. Licenspartnern ska i sin tur slutföra de kliniska försöken, registrera produkterna och därefter marknadsföra och sälja produkterna. Redwood Pharma ska få sina intäkter från multipla licensavtal med större läkemedelsbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar