Om oss

Reflective Circle International skall fungera som en bro för att överbrygga glappet mellan det existentiella och det kommersiella, mellan teori och praktik, mellan det som varit och det som komma skall.Reflective Circle är ett värdegrundsbaserat tjänsteföretag som arbetar enligt ledorden Hållbarhet, Kreativitet och Medvetenhet. Vi vill hjälpa företag och individer i förändringsprocesser att utvecklas på ett sätt som ligger i linje med sin högsta potential genom strategisk design och hållbar utveckling. Vi riktar oss till såväl produktbaserade- som tjänsteföretag samt individer på ledande positioner (changemakers) och entreprenörer som önskar guidning i processen från ett gammalt paradigm till ett nytt. http://www.reflectivecircle.com/ Bokförlaget Reflective Circle Publishing grundades 2012 av Josefin Lassbo, som en förlängning av verksamheten i Reflective Circle International. Syftet är att ge ut böcker och tillhandahålla kompletterande tjänster såsom föredrag, workshops och processledning, inriktade mot personlig- och verksamhetsmässig utveckling ur ett holistiskt perspektiv. www.reflectivecirclepublishing.com